خود را تغییر دهیم
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 جمعه 19 تیر 1394
زمان :
 04:13 ب.ظ
نظرات | ادامه مطلب


http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/m.jpg


یه متن زیبا پیدا کردم که بد نیست برای شمام بذارم ،اگه براتون جدیده حتمأ بخونین و فک کنین !

تا وقتی من عوض نشم چه فرقی داره مسئولین کشورم کیا باشن؟!

لطفأ به این موارد توجه کنید :


-لطفأ یک یا دو روز در میان حمام بروید و حتمأ هر شب مسواک بزنید.


-قبل از پرتاب فحش به دیگران ،دهانتان را بیست دقیقه ببندید و سکوت کنید،بخصوص درخیابان.

-هر خانواده حداقل هفته ای یک روزنامه مطالعه کنید.

-هر فردی تعهد کند که لااقل هر چند ماه یک کتاب تازه بخواند.

- همه به خودشان تلقین کنند که این کسی که ما میخواهیم کلاهش را برداریم تا شب برای عزیزانمان هدیه ببریم،خودش عزیز یک نفر دیگر است.

- بفهمیم که زرنگی ضایع کردن حق دیگران نیست ،بلکه رعایت حقوق دیگران به اندازه حقوق خودمان است.هر کس به اندازه ما حق دارد و وقتش با ارزش است.

ادامه مطلب رو مطالعه بفرمایید !


مرتبط با : روانشناسی (راه رسیدن به رویاها/خودشناسی/معرفی کتاب/سخنان بزرگان) پیامک و دلنوشته (فلسفی/عاشقانه/روانشناسی)
برچسب ها : خود را تغییر دهیم-تغییر خویش-


روز زن مبارک
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 جمعه 21 فروردین 1394
زمان :
 03:50 ب.ظ
نظرات |


دکترامیرعلی بابایی:


ﺯﻧﺎﻥ ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

:

- ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ

ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧد


- ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ

ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ

.

- ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

اما ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ

:

- ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

.

- ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ

.

- ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

.

- ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ

.

 

ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ

.. .

- ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮ

..... .

- ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟

!

- ﺍﯾﻦ، ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ

. ....

- ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ

. ..

- ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ


ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ

. ....

- ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ

. ...

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ

. .

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ

.... .

ﺗﻮ ! - ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ

... .

 ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ


- ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ

. ....

- ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ


ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ


 ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ

. .....

- ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ.............................به افتخار خودمون مرتبط با : دختـــــــر خانم ها(مطالب طنز یا روانشناسی مربوط به خانمها) پیامک و دلنوشته (فلسفی/عاشقانه/روانشناسی)
برچسب ها : روز زن مبارک-


توکل بر خدا
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 یکشنبه 26 بهمن 1393
زمان :
 09:06 ب.ظ
نظرات | ادامه مطلب

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/CYMERA_20141014_210252.jpg

ساعت 10 صبح دکتر به همراه مامور آشپز خانه وارد اتاق بیماران می شود.

ده تخت هم داخل اتاق است، 

دکتر می گوید: "به این چلو کباب بدهید با کره، به تخت کناری غذا ندهید، 

به او سوپ بدهید، به این شیر بدهید، به او کته ی بی نمک بدهید، به این آش بدهید، دیگری نان و کباب."

مریض ها همهمرتبط با : روانشناسی (راه رسیدن به رویاها/خودشناسی/معرفی کتاب/سخنان بزرگان) پیامک و دلنوشته (فلسفی/عاشقانه/روانشناسی)
برچسب ها : توکل بر خدا-امیدواری-


گناهان کبیره کدام ها هستند؟
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 سه شنبه 8 مهر 1393
زمان :
 04:15 ق.ظ
نظرات | ادامه مطلب


یک حکایت آموزنده:

مردی داشت در جنگل‌های آفریقا قدم می زد که ناگهان صدای وحشتناکی که دایم داشت بیشتر می شد به گوشش رسید. به پشت سرش که نگاه کرد دید شیر گرسنه‌ایی با سرعت باورنکردنی دارد به سمتش می‌آید و بلافاصله مرد پا به فرار گذاشت و شیر که از گرسنگی تورفتگی شکمش کاملا به چشم می‌زد داشت به او نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد که ناگهان مرد چاهی را در مقابل خود دید که طنابی از بالا به داخل چاه آویزان بود. سریع خود را به داخل چاه انداخت و از طناب آویزان شد.تا مقداری صدای نعره‌های شیر کمتر شد و مرد نفسی تازه کرد متوجه شد که در درون چاه اژدهایی عریض و طویل با سری بزرگ برای بلعیدن وی لحظه‌شماری می‌کند. مرد داشت به راهی برای نجات از دست شیر و اژدها فکر می‌کرد که متوجه شد دو موش سفید و سیاه دارند از پایین چاه از طناب بالا می‌آیند و همزمان دارند طناب را می‌خورند و می‌بلعند. مرد که خیلی ترسیده بود با شتاب فراوان داشت طناب را تکان می‌داد تا موش‌ها سقوط کنند اما فایده‌ایی نداشت و از شدت تکان دادن طناب داشت با دیواره‌ی چاه برخورد می‌کرد که ناگهان دید بدنش با چیز نرمی برخورد کرد. خوب که نگاه کرد دید کندوی عسلی در دیواره‌ی چاه قرار دارد و دستش که آغشته به عسل بود را لیسید و از شیرینی عسل لذت برد و شروع کرد به خوردن عسل و شیر و اژدها و موش‌ها را فراموش کرد که ناگهان از خواب پرید.
خواب ناراحت‌کننده‌ای ی بود و تصمیم گرفت تعبیر آن را بیابد و نزد عالمی رفت که تعبیر خواب می‌کرد و آن عالم به او گفت تفسیر خوابت خیلی ساده است:
شیری که دنبالت می‌کرد ملک الموت(عزراییل) بوده...
چاهی که در آن اژدها بود همان قبرت است...
طنابی که به آن آویزان بودی همان عمرت است...
و موش سفید و سیاهی که طناب را می‌خوردند همان شب و روز هستند که عمر تو را می‌گیرند...
مرد گفت ای شیخ پس جریان عسل چیست؟
گفت: عسل همان دنیاست که از لذت و شیرینی آن مرگ و حساب و کتاب را فراموش کرده‌ای
...


با سلام خدمت دوستان عزیز و خوانندگان پر مهر شب مهتابــــــی،امروز میخوام پُست جالبی براتون بذارم در مورد گناهان کبیره!که بعد از خوندن حکایت بالا به نظرم جالب و مفید اومد!

گناهان کبیره گناهانی هستند که خداوند در قرآن برای مرتکب شونده آنها آتش جهنم را با قطعیت وعده داده و از دیدگاه امام خمینی شامل مواردی میشن که در ادامۀ مطلب اونها رو براتون نوشتم:

 
مرتبط با : پیامک و دلنوشته (فلسفی/عاشقانه/روانشناسی)
برچسب ها : حکایت مرگ-گناهان کبیره-گناهان کبیره از دیدگاه امام خمینی-داستان مرگ-دلبستگی به دنیا-


روز دوم
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 چهارشنبه 5 شهریور 1393
زمان :
 01:27 ب.ظ
نظرات |
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥِ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ "ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ " ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ ! ... ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﯽﺭﺣﻢﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ... ﺑﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ... ﺩﺭ ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﯽﺳﺖ ... ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺳﺮِ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﺎﻟﯿﺪ. ﻣﺜﻼً ﺭﻭﺯِ ﺍﻭﻝِ ﻣﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭﺯِ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ ... ﺁﻏﺎﺯِ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﯾﻢ ... ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ ... ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡِ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ... ﺭﻭﺯِ ﺍﻭﻝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ... ﺣﻤﺎﻡ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ... ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ ﺗﺎﺯﻩﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻭ ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و دوباره کار شروع میشود... ﻭ ﺍﻣﺎ ﺟﺪﺍﯾﯽ ... ﺭﻭﺯِ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﮐﻪﺍﯾﻢ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽِ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺗﯿﺮﯾﭗ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﻢ ... ﺍﻣﺎ ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯ ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ ... ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﻓﺘﻪ ... ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﺣﺎﻝﻣﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯِ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ... باید روز دوم را مُرد....


منبع اینترنتمرتبط با : پیامک و دلنوشته (فلسفی/عاشقانه/روانشناسی)
برچسب ها : دلنوشته-


عاشقانه ها
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 پنجشنبه 23 مرداد 1393
زمان :
 10:33 ب.ظ
نظرات |


ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ
ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺮﺩﯼ ﺷﻮﺩ . ﺯﻥ ﻫﺎ ﺁﺭﺍﻡ
ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺯﻧﯽ، ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺩﺵ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﺪﻭﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ
ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ، ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ
ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ . ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺒﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺒﺮ
ﻣﺮﮒ ...
ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪﻥ ﯾﮏ ﺯﻥ، ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺍﻭﺳﺖ ...

ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ « ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮﺭﯼ»
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ : ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭﯼمرتبط با : پیامک و دلنوشته (فلسفی/عاشقانه/روانشناسی)
برچسب ها : عاشقانه-دلنوشته-
( تعداد کل صفحات: 6 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
 
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت

..............................

 

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

  وبلاگ شب مهتابی را چطور می بینی؟


 
   
   
   
 
 
   
   
   
  آزمون روانشناسی , دلنوشته , روانشناسی , عکاسی های مهتاب , دلنوشته عاشقانه , داستان دنباله دار , عکاسی های خودم , داستان های مهتاب , تست روانشناسی , دانلود آهنگ ,  
  » تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به شب مهتابــــــــی می باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic