سال سگ
(متولدین 1301-1313-1325-1336-1349-1361-1372-1385)

مشخصات کلی متولدین سال سگ

موجودی غمناك و نگران

سگ موجودی غمناك و نگران است، همیشه حالت دفاعی به خود می گیرد و لحظه ای این حالت را ترك نمی كند. او همیشه در حال نگهبانی است و هوشیارانه اطراف را زیر نظر دارد.

او موجودی درون گراست كه به سختی احساسات واقعی خود را آشكار می كند و آن هم زمانی است كه حقیقتا ضرورت این كار را احساس كند. او بیش از حد یك دنده است و می داند كه چه می خواهد. او اغلب با بدگمانی، دلواپس زبان تیز و صراحت ناخوشایند و شدید خود است.

سگ بیش از هر كس به كلیات موضوع توجه نمی كند و در جزئیات مسائل غرق می شود و مرتب انتقاد می كند. به نظر می رشد كه او در برخورد با هر چیز، بی برو و برگشت، دنبال عیوب می گردد؛ چرا كه در حقیقت بدبین ترین موجود دنیاست و هر چیز را در چهاچوب قوانین طبیعی آن می پذیرد.

او همواره پیش از دیگران علیه بی عدالتی فریاد می زند؛ زیرا شجاعت این كار را دارد.

او ممكن است كمی گوشه گیر و بی اعتنا باشد؛ اما روحیه انتقادی، ذوق طنز و نیز عظمت آشكار روحش، او را زا متهم شدن به تنگ نظری و خود پسندی بر كنار می دارد.

فراموش نكنید كه سگ موجودی غیر اجتماعی است و از هر نوع شلوغی گریزان است. او در روابط عاشقانه، بی احساس به نظر می رسد؛ اما این تصور نادرست است. در واقع، علت اصلی این حالت، نگرانی، شك و بی اعتمادی اون نسبت به احساسات خود و دیگران است. با تمام این عیوب، می توان اصیل ترین خصلت های ذاتی انسان را یك جا در وجود سگ پیدا كرد. سگ باوفا، راستگو، درستكار و بسیار وظیفه شناس است. شما می توانید به او اعتماد كنید؛ چرا كه هیچ گاه ناامیدتان نخواهد كرد. او بهتر از هر كسی رازدار است؛ زیرا در شعور و رازداری گوی سبقت را از همگان ربوده است. او از بازگو كردن رازها و صحبت های خصوصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت های سگ مبتذل و بی قد و قیمت است و گاهی منظور خود را نادرست بیان می كند.

او به ندرت در جمع خود نمایی می كند؛ اما بسیار با هوش است و هیچ كس بهتر از او نمی تواند به صحبت های دیگران گوش فرا دهد.

سگ به آسانی می تواند اعتماد دیگران را به خود جلب كند و حق نیز همین است. او همیشه نهایت تلاش خود را برای دیگران می كند و در فداكاری تا مرز فدا شدن پیش می رود. همگان به او احترام گذاشته و ارزش خاصی برایش قائلند و حق دارند، چرا كه شایسته احترام است.

در طول تاریخ، اغلب قهرمانان عدالت، در سال سگ متولد شده اند؛ زیرا از دید سگ هر نوع بی عدالتی منفور است و تا زمانی كه بی عدالتی رخت از جهان بر نبندد، نباید از پا نشست.

سگ از بی بند و باری دیگران، جنگ، وقایع ناگوار، شكست، بیكاری، گرسنگی مردم جهان و فاجعه های انسانی در گذشته، حال و آینده رنج می برد. خوشبختانه به ندرت اتفاق می افتد كه سگ قهرمان، هدف بی ارزشی را تعقیب كند. او همیشه می داند كه چه می خواهد و به آن دست می یابد.

سگ، فیلسوف و معلم اخلاق است و از مادیات روی گردان است. وقتی پولی به دست بیاورد؛ سخاوتمندانه خرجش می كند و اهمیتی برای آن قائل نیست. در واقع، او علاقه ای به پول ندارد. سگ چه ولگرد ابشد و چه ناز پروده، دوستدار سادگی است و هیچ گاه از بی ساز و برگ بودن، نگران نمی شود، اما اگر به هر علت نیاز ناگهانی به پول پیدا كند، هیچ كس بهتر از او، راه به دست آوردن آن را نمی داند.

سگ با وفا، می تواند سرپرست بی نظیری برای واحدهای صنعتی، رهبر فعالی برای اتحادیه ها،‌روحانی و مربی چیره دستی باشد؛ اما در هر حال او سخنوری با نظرات و عقاید اصیل و عمیق است. او در صورت لزوم قادر است مردم را رهبری كند و مردم نیز از پیروی او خشنود خواهند شد؛‌ زیرا شرافت، صداقت و ویژگی های مثبت سگ را در هیچ نماد دیگری نمی توان یافت؛ افزون بر این نشانی از جاه طلبی در او دیده نمی شود.

سگ در عشق نیز صادق و ثابت قدم است؛ اما تا عمر دارد، درگیر مشكلات احساسی خواهد بود كه خود مسبب آنهاست؛ زیرا با هیجانات مداوم، احساسات ناپایدار، شك و نگرانی همیشگی اش شریك عشق خود را می آزارد و همیشه دلواپس است.

سه دوره زندگی سگ در بی اعتمادی و تردید و به دلیل گرفتاری های شغلی، به سختی سپری می شود. دوران كودكی او بی سامان است و در دوران جوانی با مشكلات زیادی دست به گریبان می شود. در میانسالی به دلیل گرفتاری های شغلی، احساس ناامیدی و شكست می كند و در دوران پیری، همواره از این كه كاری برای انمجام دادن ندارد، تاسف می خورد!

در هر صورت، سگی كه روز متولد شده در مقایسه با سگی كه شب هنگام زاده شده، زندگی آرام تر و كم دردسر تری خواهد داشت؛ افزون بر این. وظیفه سگ در شب نگهبانی از خانه است. او همواره بیدار و مراقب است، برای فراری دادن و ترساندن دزدها پارس می كند و فرصتی برای استراحت ندارد. كوتاه سخن آن كه سگ های زاده شده در شب، ناچار باید به زندگی سگی تن در بدهند!

مشاهیر متولد سال سگ

برتولت برشت، لنین، ولتر، سقراط، مولیر، و لئون بلوم ، مارسل پروست، یوری گاگارین، فیدو، گی دوماپاسان و لویی شانزدهم ، شونبرگ ، وینستون چرچیل ، ال جلسون ، جرج جرشوین ، مایکل جکسون ، سقراط

مشاغل مناسب متولد سال سگ

عضو فعال اتحادیه، كارخانه دار، سر كارگر، منتقد، معلم یا مربی، نویسنده، فیلسوف، متفكر، معلم اخلاق، قاضی، پزشك، محقق، دانشمند، سیاستمداری واقع بین و بی طرف، جاسوس

متولدین ماههای سال سگ

سگ مبارزه! او به دنیای ناشناخته ها سفر می كند.

فروردین

سگ با وفا و مورد اعتماد! بدبینی و صراحت او كمتر از بقیه سگ هاست.

اردیبهشت

سگ بی اصل و نسب! او بد ظاهر و خوش باطن است.

خرداد

سگ دست آموز! او حساس، آسیب پذیر، درستكار و تندخوست و همیشه خود را فدای دیگران می كند.

تیر

سگ پر سر و صدا. او دائماً پارس می كند تا دشمن را از دروازه دور نگه دارد.

مرداد

سگ فنی! او اهداف خطرناك را تعقیب نخواهد كرد.

شهریور

یك هاپو! او موجودی ضعیف است كه به برخوردهایی قانع كننده احتیاج دارد.

مهر

سگ ولگرد! او به میل و اشتیاقش برای جنگ و جدال اعتمادی ندارد.

آبان

او توله سگی است كه وَرجه و و رجه می كند و هیچ چیز نمی تواند جلویش را بگیرد.

آذر

سگ نگهبان. شما می توانید به او اعتماد كنید، اما به یاد داشته باشید كه بسیار عصبی است.

دی

سگ عاقل! او روشنفكر ترین سگ هاست.

بهمن

دوست با وفا! او علاقه به یادگیری شنا دارد.

اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال سگ

رابطه جالبی است. اگر آقای موش كمتر در خانه بماند، كارها به خوبی پیش می رود، در غیر این صورت، خانم سگ مرتب به او غر می زند.

موش

مشكلاتی وجود دارد. سگ شورشی و گاو ارتجاعی است. این دو دارای دو نگرش كاملا متفاوت هستند.

گاو

ممكن است رابطه خوبی باشد. آنها اهداف مشتركی دارند و در یك جبهه می جنگند؛ اما ممكن است در این میان عشق را فراموش كنند.

ببر

تا زمانی كه بتوانند آرامش خود را حفظ كنند؛ مشكلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فكر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد.

گربه

سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور را می بیند و او را دچار یاس می كند؛ بنابراین هیچ یك در زندگی خوشبخت نخواهند شد.

اژدها

مار آنچه را كه بخواهد، انجام می دهد و حتی اگر سگ اسیر او شود، واكنشی از خود نشان نمی دهد.

مار

بله، چرا كه نه؟ سگ ـ كه نگران اهدافش است ـ خود را با میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.

اسب

نه، این دیگر زیاده روی است! هر دو به شدت بدبین هستند و زندگی غم انگیزی خواهند داشت.

بز

توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و از بودن در كنار میمون رنج خواهد برد.

میمون

نه، سگ از مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمی آید و بدبینی او از حد خواهد گذشت.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگیر مشكلات مالی خواهند شد.

سگ

عالی است. عشق این دو متكی بر تفاهم، درك و احترام متقابل است.

خوك

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال سگ

چرا كه نه؟ موش می تواند كمی عقلانیت و واقع گرایی به دنیای خیالی و آرمان گرایانه سگ ارزانی دارد.

موش

مشكل است؛ اما غیر ممكن نیست؛ البته تا زمانی كه خانم گاون فقط خانه داری كند.

گاو

بله، اگر چه این رابطه كمی احمقانه و عجیب به نظر می رسد؛ اما واقعیت این است كه هر دوی آنها تا حدودی در تخیلات خود زندگی می كنند.

ببر

بله، اگر چه دیوانگی است. خانم گربه، خانه ای آرام و خیر خواهی را برای سگ به ارمغان خواهد آورد.

گربه

نه، سگ كوركورانه كسی را تحسین نمی كند؛ چرا كه كارهای مهمتری دارد.

اژدها

امكان پذیر است؛ مشروط به آن كه خانم مار زیاد به سگ پیله نكند!

مار

بله، چون سگ زندگی اش را وقف كارهای بزرگ و اسب خود را وقف او می كند؛ بنابراین هر دو شاد و خوشحال خواهند بود.

اسب

نه، باید دید كدام یك از آنها زودتر به بیماری اعصاب دچار می شود.

بز

شاید امكان پذیر باشد، اما امیدی به دوام آن نیست؛ زیرا هر دوی آنها بدبین و بیش از حد واقع بین هستند.

میمون

اگر چاره ای جز آن نباشد، می توان چنین رابطه ای را ایجاد كرد. اگر به خانم خروس اجازه داده شود مهمانی های مورد علاقه خود را برگزار كند، مشكلی پیش نخواهد آمد.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگیر مشكلات مالی خواهند شد.

سگ

خوب است. خوك عاشق زندگی است و همین ریاضت طلبی سگ را تعدیل می كند. آنها هر دو سخاوتمندند و خوك غالبا ثروتمند است.

خوك

رابطه دوستی متولدین سال سگ با سالهای

نه، اهداف موش برای سگ بی ارزش است.

موش

تصور رابطه دوستانه بین این دو مشكل است.

گاو

دوستی محكم تر از این غیر ممكن است.

ببر

بله، دست كم گربه از روی ترحم حرف های سگ را گوش خواهد داد، حتی اگر كاری از دستش ساخته نباشد.

گربه

نه، سگ كاملا واقع بین است و اژدها را مایوس می كند.

اژدها

مشكل است. بهتر است دوستی خود را در حد یك ارتباط اجتماعی حفظ كنند.

مار

آنها درباره سیاست بحث خواهند كرد؛ البته اگر باهم موافق و متحد باشند! چرا كه نه؟

اسب

غیر ممكن است. این دو به سختی با هم كنار می آیند.

بز

شاید... كسی چه می داند، اما میمون كسی نیست كه به سادگی كسی را تحسین كند.

میمون

بین این دو همیشه فاصله هست؛ یك نرده، یك دیوار، یك جوی یا یك دنیا!

خروس

دو دوست خوب. اما دوستی این دو را نمی توان زنده و شادی بخش دانست.

سگ

این دو بسیار به یك دیگر وفادارند. خوك با كمك خود به سگ او را از نگرانی می رهاند.

خوك

رابطه شغلی متولدین سال سگ با سالهای

اگر چه سگ واقع بین است، ولی در مقایسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب می شود.

موش

این دو ـ كه هیچ وجه مشتركی ندارند ـ چطور می توانند در كار با یكدیگر موفق باشند؟!

گاو

این دو می توانند هر كاری را با هم انجام دهند؛ به جز همكاری شغلی!

ببر

گربه با هوش و واقع بین و سگ با وفا و مادی گراست. این دو می توانند برای یكدیگر مفید واقع شوند.

گربه

نه، سگ درون اژدها را می بیند و اژدها چنین حالتی را دوست ندارد.

اژدها

چرا كه نه؟ امكان پذیر است؛ اما چندان چنگی به دل نمی زند.

مار

چرا كه نه؟ البته به شرط آن كه رابطه خود را به شراكت كاری محدود كنند و برخوردهای اجتماعی نداشته باشند.

اسب

نه، سگ معتقد است كه می تواند به كارهای جدی تری بپردازد.

بز

برای هیچ یك از آنها در این شراكت نفعی وجود ندارد! سگ اجازه نمی دهد میمون هر كاری دلش می خواهد، انجام دهد و میمون از سگ می ترسد.

میمون

خدا آن روز را نیاورد! این دو كوچك ترین وجه مشتركی با هم ندارند و این فاجعه آمیز است.

خروس

این دو همكاری با یك دیگر را دوست ندارند و بی توجهی آنها به كار، باعث نابودی شان خواهد شد.

سگ

بله، سگ با سخاوت است؛ اما اگر خوك اشتباه كند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، دیگران را فریب خواهند داد.

خوك

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال سگ و فرزندان متولد سال :

سگ با وجود حس وظیفه شناسی و حسن نیت خود، زیاد به موش علاقه ندارد.

موش

هر دو كج فهم هستند. آنها درباره هم قضاوت می كنند و نقص ها و كمبود های یك دیگر رامی یابند.

گاو

خوب است. سگ به فرزندش بسیار می بالد و امكانات زیادی برایش فراهم می كند.

ببر

این دو با هم خوب می سازند. اگر پدر در سال سگ متولد شده باشد و دختر در سال گربه، چه بهتر!

گربه

این دو هرگز با یك دیگر كنار نمی آیند. سگ هوشیار است و اژدها نمی تواند انتقادات مداوم او را نسبت به خود تحمل كند.

اژدها

سگ احساس می كند مار در آستین خود پرورده. او تفكرات هوشمندانه را دوست ندارد.

مار

این موضوع كه اسب دوست دارد به راه خود برود برای سگ مهم نیست؛ بلكه خود پسندی اسب، سگ را نگران و ناامید می كند.

اسب

مشكل است. سگ با ناامیدی دست از بز می شوید.

بز

سگ، میمون را جدی نمی گیرد، میمون نیز همین طور.

میمون

هر دو از هم دوری می كنند. این دو هیچ وجه مشتركی ندارند و بلند آوازی خروس باعث رنجش سگ می شود.

خروس

بهتر از این نمی شود؛ هر چند برای اعضای دیگر خانواده، كمی خطرناك به نظر می رسد.

سگ

بله، گرچه بی تجربگی و خشونت خوك سگ را ناراحت می كند.

خوك

 
 
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت

..............................

 

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

  وبلاگ شب مهتابی را چطور می بینی؟


 
   
   
   
 
 
   
   
   
  داستان های مهتاب , عکاسی های خودم , دانلود آهنگ , دلنوشته عاشقانه , تست روانشناسی , دلنوشته , داستان دنباله دار , عکاسی های مهتاب , آزمون روانشناسی , روانشناسی ,  
  » تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به شب مهتابــــــــی می باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic