سال مار سال مار
(متولدین 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380)

مشخصات کلی متولدین سال مار

خردمند و زیبا

مار یا افعی ، در اساطیر و افسانه های مردمان مغرب زمین چهره ای منفی دارد؛ اما در سال مار متولد شده اند ؛ اگر مرد باشند، جذاب ، احساساتی و شوخ طبع و اگر زن باشند، زیبا هستند و این زیبایی عامل كامیابی آنهاست.

ژاپنی ها برای ابراز شگفتی و ستایش خود از زنان ، معمولا می گویند: عزیز من، تو یك مار واقعی هستی، ؛ حال آن كه در كشورهای غربی نمی توان برای تعریف و تمجید از كسی از چنین عبارتی استفاده كرد.

مار در لباس پوشیدن بسیار خوش سلیقه است و خود نمایی می كند. مردان متولد این سال بسیار خوش لباس و خانم مارها هم بی اندازه خود آرا هستند.

مار هرگز عمر عزیزش را به بطالت نمی گذراند و از بد گویی و یاوه گویی گریزان است . او بسیار می اندیشد و روشن فكر، فرزانه و خردمند است ؛ هر چند نیاز چندانی به استفاده از عقل و خرد خود ندارد ؛ زیرا روان و نا خود آگاه بسیار روشنی دارد كه در صورت پرورش به روشن بینی و شهود می انجامد. به این ترتیب، او به فطرت و غریزه خود، بیش از استدلالات، نظرات و تجربیات دیگران اهمیت می دهد و به نظر می رسد برای شناخت جهان از حس ششم خود استفاده می كند.

وی با همت و پشتكار كارها را تا پایان دنبال می كند، از تردید و بی ثباتی بیزار است و سریع و قاطع تصمیم می گیرد . برای رسیدن به هدفش، از هیچ كوششی فرو گذار نمی كند و به نظر می رسد كه هیچ چیز نمی تواند او را از هدفش بازدارد.

مار در امور مالی و اقتصادی كمی حسابگر است ولی حس انسان دوستی اش ، سر انجام او را به همیاری با دیگران وا می دارد؛ هر چند كمك های او بیشتر معنوی است تا مادی! به هر حال، برای مار جان دادن راحت تر از پول دادن است! شگفت آن كه او همیشه دم از بخشندگی می زند؛ تا آن جا كه دیگر اعتبار خود را از دست می دهد و حنایش رنگ می بازد.

نقطه ضعف شخصیت مار ، انحصار طلبی در كمك به دوستان است . اگر بخواهد به كسی مهربانی كند، حضور هیچ كس دیگر را بر نمی تابد؛ به طوری كه شخص نیازمند از تمنای خود پشیمان می شود؛ زیرا طبیعت مار چنان اقتضا می كند كه حلقه وار به دور فرد دل خواسته اش بپیچد و باعث خفگی او شود !پیش از آن كه پیشنهاد یاری مار را بپذیرید، خوب بیندیشید؛ در غیر این صورت پشیمان خواهید شد.

مار در معاش بسیار خوش اقبال است و هرگز در مورد پول نگرانی نخواهد داشت. به قول معروف پول از سر و كولش می ریزد. او خود نیز به این دولتمندی اشراف دارد و خیالش از این بابت تخت است. اما اگر پولدار شود، ناخن خشكی می كند و هرگز به كسی پول نمی دهد.

مارها وقتی پیر می شوند، خساست آنها به اوج می رسد.

مار همیشه دنبال مشاغل بی درد سر و آسان می گردد و می توان گفت تا اندازه ای تنبل است.

مار نسبت به شریك مسایل عشقی خود ـــ حتی اگر عاشقش نباشد ـــ بسیار حسود است و آنچنان به دورش حلقه می زند تا سر انجام او را از میدان به در كند.

مردان متولد سال مار، چشم چران هستند؛ ولی چنین صفتی را از همسرشان تحمل نمی كنند. آنان خانواده ای پر جمعیت و شلوغ به راه می اندازند تا اطمینان حاصل كنند همسرانشان آن قدر گرفتارند كه فرصتی برای چشم چرانی و هوسبازی نداشته باشند!

دوران كودكی و جوانی مار معمولا آرام و بی درد سر می گذرد اما ممكن است سر پیری به فكر معركه گیری بیفتد ؛ زیرا در این دوران ، احساسات ، طبیعت پرحرارت ونیز ماجراجویی هایش از خواب بیدار شده و آرامش دوران سالخوردگی اش را بر هم می زند.

در این میان ، عامل تعیین كننده آن است كه مار در زمستان به دنیا آمده باشد یا در تابستان ؛ در گرما یا در سرما و در روز یا شب؛ زیرا طبیعت او با طوفان، سرما و باران های بهاری سازگاری ندارد. ماری كه در نیم روزی تابستانی و در منطقه ای گرمسیر متولد شده باشد، از ماری كه در نیمه شب سرد زمستان به دنیا آمده باشد ، شادتر است. آب وهوای زاد روز متولدان سال مار ، تاثیر بسزایی در سر نوشت آنان دارد. ماری كه در یك روز طوفانی به دنیا آمده باشد ، زندگی پرماجرایی خواهد داشت.
 

مشاهیر متولد سال مار

داروین، مونتنی، كوپرنیك، كالوین، گاندی، مائوتسه تونگ، آرتور سی كلارك، مونتسكیو ، كندی، لودیس پریل، لینكن و بادن پاول ، آندره ژید، گوستاوفلوبر و ادگار آلن پو، پیكاسو، شوبرت، ملك ناصر، بودلر و برامس

شاغل مناسب متولد سال مار

مدیر مدرسه، استاد دانشگاه، نویسنده، فیلسوف، حقوق دان، روان پزشك، سیاستمدار، نماینده سیاسی، كارگزار بورس، غیب گو، پیشگو، طالع بین، فالگیر، جادوگر، واسطه احضار روح، كف بین، خطاط

متولدین ماههای سال مار

اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلكش باشید!

فروردین

افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ اما جذابیتش غیر قابل انكار است.

اردیبهشت

مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج ترین مارهاست.

خرداد

مار خواب آلود! او تن به هر كاری نمی دهد. باید تكانی به او داد!

تیر

مار فعال! او موجودی بی نظیر و بسیار متعادل است.

مرداد

مار زنگی! قواعد بازی را خیلی خوب بلد است و می داند چگونه از آنها استفاده كند.

شهریور

این مار مودب تر از آن است كه بتواند درستكار باشد! مراقب باشید در چنبره اش گرفتار نشوید. زیرا ممكن است مسحور او شوید.

مهر

افعی شهوت انگیز! این همان ماری است كه حوا را برای گاز زدن به سیب اغوا كرد!

آبان

مار مصمم! او به اهدافش خواهد رسید؛ اما زیاد جذاب نیست.

آذر

مار اندیشمند! او كمی خیال پرداز و آرمانی؛ اما بسیار هوشیار است.

دی

مار مرموز! او می تواند غیب بین و در احضار ارواح واسطه خوبی باشد.

بهمن

مار ماهی! به شدت خوددار، آرام و متین است.

اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال مار

خانم مار گاه بی وفا می شود؛ اما خوشحال است. در عوض آقای موش خشنود نخواهد بود!

موش

اگر خانم مار بتواند سرگرمی های خارج از خانه اش را پنهان كند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. او تلاش خود را خواهد كرد اما اگر لو برود ...

گاو

هرگز توصیه نمی شود. سو ء تفاهم كامل، بی آن كه امیدی به بر طرف شدن آن باشد، حكم فرما خواهد بود. عقل و شیفتگی با هم جور در نمی آید.

ببر

چرا كه نه؟ این دو موجود نكته سنج فرصت كافی برای سبك و سنگین كردن یك دیگر خواهند داشت.

گربه

زوج خوبی هستند. آقای اژدها به دلربایی خانم مار می بالد، حتی اگر چشم مار به دنبال او نباشد.

اژدها

رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و كوشش مداوم برای گناهكار جلوه دادن یك دیگر، كشمكش هایی ایجاد خواهد كرد.

مار

بله، اگر خانم مار از داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و اگر آن قدر عاقل باشد كه بتواند اسب را تحمل كند، امكان پذیر است.

اسب

این جا عقل و خرد كاری از پیش نمی برد. خطر درهم شكستن همه چیز وجود دارد.

بز

امكان پذیر است؛ به شرط اینكه میمون، تن به این كار بدهد. همه چیز به میل میمون بستگی دارد.

میمون

چرا كه نه؟ این دو، وجود همدیگر را كامل می كنند و مار آن قدر عاقل هست كه در ظاهر خود را آرام نشان دهد.

خروس

امكان پذیر است؛ مشروط به آن كه خانم مار زیاد به سگ پیله نكند!

سگ

خوك بیچاره! او اسیر خواهد بود و حتی علاقه ای به لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد.

خوك

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال مار

در یك كلام، این ارتباط، بازی با دم شیر است؛ اما موش كوركورانه عاشق مار می شود!

موش

بله، مار اجازه می دهد كه گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود.

گاو

دید این دو نسبت به همه چیز كاملا متفاوت است. مشكل می توان پی برد كه چه در سر دارند.

ببر

اوه... شاید بله... البته تا زمانی كه مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست!

گربه

مشكل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید كند؛ نه این كه اسیر باشد!

اژدها

رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و كوشش مداوم برای گناهكار جلوه دادن یك دیگر، كشمكش هایی ایجاد خواهد كرد.

مار

اسب عاشق پیشه و باوفاست. اگر آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار را ترك خواهد كرد و مار بی وفا تنها می ماند. این دو در كنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.

اسب

اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظایفش كوتاهی نخواهد كرد. رابطه این دو پر دردسر است!

بز

تنها با هوشیاری و زیركی می توان چنین رابطه ای را حفظ كرد و پس از آن ...

میمون

خوش یمن است. این دو به اتفاق فلسفه بافی می كنند و احترام خاصی به هم می گذارند.

خروس

مار آنچه را كه بخواهد، انجام می دهد و حتی اگر سگ اسیر او شود، واكنشی از خود نشان نمی دهد.

سگ

خوك پیر دوست داشتنی! بیچاره خوك پیر! سر انجام مار او را خفه خواهد كرد.

خوك

رابطه دوستی متولدین سال مار با سالهای

بدك نیست! هر دو حرف های زیادی برای گفتن به یك دیگر دارند كه آكنده از غیبت و شایعه پراكنی است.

موش

بین این دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ اما با هم خوب كنار می آیند.

گاو

نه، این رابطه شبیه گفت و گوی كر و لال ها خواهد بود.

ببر

بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری با یك دیگر داشته باشند.

گربه

بله، این دو خیلی خوب با یك دیگر سازش می كنند و هر یك به دیگری آرامش می بخشد.

اژدها

یك رابطه عالی دیگر؛ دو فیلسوف سعی می كنند دنیا را اصلاح كنند!

مار

بله، مار خشم و بی قراری اسب را فرو می نشاند.

اسب

تا زمانی كه مار به درد بز بخورد، دوستی شان پا برجاست.

بز

رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.

میمون

بله، این دو چیزهای زیادی برای گفتن به یك دیگر دارند.

خروس

مشكل است. بهتر است دوستی خود را در حد یك ارتباط اجتماعی حفظ كنند.

سگ

هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چیز مشخص می شود.

خوك

رابطه شغلی متولدین سال مار با سالهای

آوای دهل شنیدن از دور خوش است!

موش

بهتر است این دو با هم شریك نشوند.

گاو

بله، این دو هرگز به توافق نخواهند رسید.

ببر

بله، اگر به جای حرف زدن، به كار بپردازند، همكاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.

گربه

بله، اگر به جای حرف زدن، به كار بپردازند، همكاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.

اژدها

این دو عالی برنامه ریزی می كنند؛ اما در عمل كاری از پیش نمی برند. شراكت آنها ناپایدار و متزلزل است.

مار

امكان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های كاری، بر عهده مار و پیاده كردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.

اسب

می شود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم را برای كار كردن دارد؛ اما نمی توان به كار كردن او امیدوار بود. بز هم مرتكب اشتباهاتی می شود.

بز

مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.

میمون

حرف، حرف، حرف... شراكت این دو، در دریایی از كلمات غرق خواهد شد!

خروس

چرا كه نه؟ امكان پذیر است؛ اما چندان چنگی به دل نمی زند.

سگ

خوك نیاز چندانی به خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند.

خوك

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال مار و فرزندان متولد سال :

مار عاشق خانواده اش است و موش كاری نمی كند كه موجب رنجش او شود.

موش

مار عاقلانه هر چه در توانش است، انجام می دهد؛ اما این گونه زندگی سخت است.

گاو

پرسش هایی برای مار وجود دارد. او باید برای این كه بفهمد ببر اوقاتش را چگونه سپری می كند، از تمام هوش خود استفاده كند.

ببر

بله، اما مواظب باشید! مادر انحصار طلب و حسود است و پدر دوست دارد بچه را برای خودش نگه دارد.

گربه

بله، مار اژدها را درك می كند.

اژدها

سرانجام یكی از آنها دیگری را فریب داده، به دام می اندازد. بهتر است مار جوان هر چه زودتر ازدواج كند، در غیر این صورت، كار از كار خواهد گذشت.

مار

حس استقلال طلبی اسب باعث بروز مشكلاتی برای هر دو طرف می شود!

اسب

رابطه خشنود كننده است كه ثروت و آسایش را برای خانواده به ارمغان می آورد.

بز

این بچه، یك میمون واقعی است.

میمون

آنها یك دیگر را خوب درك می كنند. خروس با چرب زبانی می خواهد خود را مهم و موثر نشان دهد. او حتی به قیمت از دست دادن آزادیش، این كار را خواهد كرد.

خروس

تجربه نشان داده است كه آنها به درد یك دیگر نمی خورند.

سگ

خوك باید خیلی مواظب باشد كه توانایی حركت را از او نگیرند.

خوك

 


 
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت

..............................

 

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

  وبلاگ شب مهتابی را چطور می بینی؟


 
   
   
   
 
 
   
   
   
  تست روانشناسی , داستان دنباله دار , دلنوشته , عکاسی های خودم , داستان های مهتاب , عکاسی های مهتاب , دانلود آهنگ , آزمون روانشناسی , دلنوشته عاشقانه , روانشناسی ,  
  » تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به شب مهتابــــــــی می باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic