شخصیت کلی متولدین دی

شما زمانی که خورشید درماه دی بوده است متولد شده اید سیاره هدایت کننده شما ساترن است وعنصر وجودتان زمین یا خاک می باشد . مجموعه این عوامل به شما یک مغز وفکر عالی داده است. گرچه باید گفت که فکر شما بیش از آنکه سریع باشد . با تعمق است . شما صلاحیت وظرفیت افکار قوی وعمیق رادارید فکر شما منظم سیستماتیک ودرحد بالاست به طوری که به شما یک حالت ممتاز می دهد تصویری از استحکام وقابلیت اعتماد که شما رااز بیشترینافراد ماههای دیگر منطقه البروج متمایز می سازد . شما قبل از اینکه صحبت کنید با دقت هر کلمه ای را سبک سنگین می کنید وعقیده شما زمانی که شکل گرفته معمولا بسیار ارزنده است شما بیشتربرای راهنمایی کردن آفریده شده اید تا دنباله روی صفتی که سایر مردم معمولا آن را به طور غریزی حس می کنند وبدون سوال می پذیرند زمانی که شما درباره موضوعی اطمینان کامل دارید بایستی آن را تا آخر تعقیب کنید . به علت اینکه درک کردن طبیعت شما مشکل است احتمال دارد تعداد دوستان واقعی تان درزندگی خیلی کم باشند البته کسانی هستند که صفات شما را ستایش می کنند ولی اینها با دوست واقعی تفاوت دارند گرچه آن تعداد کمی دوست که درزندگی شما وجود دارند وفادار وصمیمی خواهند بود وبعضی اوقات حتی تا درجه تعصب هم پیش می روند وقتی مشکلاتی پیش می آید که به نظر غیر قابل حل می رسد بایستی با این دوستان مشورت کنید .
طبیعت شما طوری آفریده شده که باید دایما" سعی کنید از افسردگی ونومیدی بپرهیزید علامت ماه دی بز است ومانند این حیوان سر سخت شما هم بعضی اوقات میل دارد سرتان را به دیوار سنگی بکوبید شما لجوج مصمم وبعضی اوقات غیر منطقی هستید احتمالا بزرگترین اشکال شما این است که عقیده خور رابه دیگران تحمیل می کنید که آنها هم برای خودشان حق وحقوقی دارند شمابایستی برضد تلف کردن انرژی خود برای سعی درتغییر چیزهای غیر قابل تغییر وحرکت دادن چیزهای غیر قابل جابجایی جبهه بگیرید . همانطور که اشاره شد صفات فوق العاده ای برای رهبری کردن دارید . می توانید ترتیب کارهای مردم رابدهید ویایک کسب وکاری رابرای خودتان را اداره کنید . البته بهتر است از مشاغلی که قضاوت سریع وشتابزده وافکار سریع را ایجاب می کند اجتناب کنید . شما باید به طور مداوم برای استقلال اقتصادی کار کنید . این برای مایک الزام نامطبوع است که شما را آگاه کنیم که سیاره ساترن اکثرا" ناراحتی موانع وتأخیراتی دربرنامه شما ایجاد می کند این سیاره گاهی مزاحمتهای مهم وسختی درسالهای اولیه زندگی بخصوص درارتباط با والدین تولید می کند وگاه شما رادرمورد خویشاوندانتان مردد می سازد برای شما خیلی ضروری است که مواظب سلامتی خودتان با شید وبخصوص درمورد تصادفات خیلی احتیاط کنید . درشما این آمادگی هست که مسئولیتهای غیر لازم رادرموردخویشاوندانتان به خود تحمیل کنید . مواظب باشید مورد سوء استفاده کسانی که استحقاقش را ندارند قرارنگیرید .خصوصیت مردان متولد دی

قدرت طلب، خانواده دوست، خوددار و سرد، و در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر از ویژگیهای مهم مرد متولد دی ماه است.

پدری جدی و خشک اما مهربان و دلسوز، او مقام را به ثروت ترجیح می دهد. مرد متولد دی دیواری به ظاهر غیر قابل عبور به دور خود می کشد، او در عین حال تا حدی خشن و بسیار مصمم است. اگر چه در بدو امرچنین به نظر می رسد که خواهان دوری جستن از دیگران و عزلت گزینی است، اما نه تنها در حقیقت این چنین نیست، بلکه اگر خوب دقت کنید، می بینید که بسیار هم جاه طلب و شهرت پرست است.

یک چنین دو گانگی در امور عشقی او نیز به چشم می خورد، به این ترتیب که با وجود آنکه سخت رویایی می باشد، سیاره زحل،‌ یعنی جرم سلوی که حاکم بر کردار و رفتار او است، مانند یک ترمز قوی جلوی ابراز احساسات وی را می گیرد. این سیاره به طور مداوم از او می خواهد که موجودی آرام،‌ اهل عمل و جدی باشد. این اعمال نقوذ که در واقع مغایر با خصوصیات ذاتی اوست، گاهی اوقات منجر به سر زدن کارهایی از او می شود که موجب تعجب اطرافیانش می گردد.

احتمالا اولین چیزی که در یک مرد متولد دی نظر شما را به خود جلب می کند، زبان نیش دار اوست، اما اندکی بعد می بینید که در این مورد نیز دوگانگی خاصی در اوست. به این ترتیب که متوجه می شوید کلمات و جملات ناخوش آیند او از روی قصد و نیت خاصی نیست و اندکی پس از آنکه یک چنین جملاتی از دهانش خارج شد، سعی می کند آن را رفع و رجوع کند. اگر بتوانید پا به خلوت درون یک مرد متولد دی بگذارید، با کمال تعجب در نهاد او موجودی می بینید سرشار از شادی و نشاط، و دستخوش رؤیاهای طلایی و آرزومند دستیابی به بی قیدی و آزادی های بی حد و حصر که همه این تمایلات و آرزوها به طور سربسته در وجود او مخفی مانده و به ندرت عرض وجود می کند.

در هفته ها و حتی ماه های اول آشنایی خود با یک مرد متولد دی این توهم به شما دست می دهد که رسیدن به منصب عالی را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهد و اگر از وی پرسیده شود که بین شما ( عشق ) و یک مقام برجسته باید یکی را انتخاب کند بدون کوچکترین تردید مقام را انتخاب خواهد کرد، اما اگر فقط قدری حوصله به خرج بدهید،‌خواهید دید که قضاوت شما تا چه حد اشتباه آمیز بوده است و در سینه او چه قلب گرم و عاشق پیشه ای در حال تپیدن است. پس از پی بردن به حقیقت امر بهتر است به آنچه که دستگیرتان شده اکتفا کنید. به عبارت دیگر هرگز انتظار نداشته باشید که گفتار و رفتار وی نشان دهنده این انتخاب درونی باشد زیرا مرد متولد دی کمتر به عشق خود اعتراف می کند. در حقیقت سیاره زحل با قدرت خود هرگز اجازه نخواهد داد که اعترافات صادقانه بر زبان متولد دی ماه ظاهر بشود و اندیشه ها و تمایلات باطنی او آشکار گردد.

مرد متولد دی چنین وانمود می کند که اصلا نیازی به تعریف و تمجید ندارد و حتی به هنگام شنیدن تعریف و تمجید هم به شدت مانع از ظاهر شدن رضایت خاطر و شادمانی عمیق خویش می گردد، اما حقیقت این است که او با تمام وجود خواهان آن است که مرتبا به وی بگویید که چه مرد خوب، باهوش، خوش قد و قامت، خواستنی و جالبی است.

مرد متولد دی جاه و مقام را به ثروت ترجیح می دهد و قلبا مایل است مدیر کل و وزیر باشد تا یک بازرگان ثروتمند ولی گمنام. حتی ثروت برای او وسیله کسب قدرت و شهرت است.

در زندگی مرد متولد دی نکته جالبی وجود دارد که منحصر به خود اوست و آن این است که در جوانی بسیار جدی است ولی به تدریج که پا به سن می گذارد،‌ نرم می شود تا جایی که در میانسالی، تبدیل به یک آدم خوش مشرب و اجتماعی می شود، به این ترتیب اگر شما همسر او هستید، با مشکل خاصی در زندگی خود مواجه هستید و از یک نظر مدار زندگی شما بر خلاف زنان دیگر در حرکت معکوس می چرخد، به این ترتیب که زنان دیگر باید در اوایل زندگی دندان روی جگر بگذارند و سر به هوایی های شوهر خود را تحمل کنند. به این امید که پس از پا به سن گذاشتن سر به راه و آرام خواهند شد، در حالی که شما درست برعکس در ابتدای زندگی خیالتان از بابت سر به هوایی و هوسبازی آقا کاملا راحت خواهد بود اما هر چه که آقا پا به سن بگذارد، خطر عاشق شدنش بیشتر است. او به طور حتم به شما پیشنهاد نخواهد کرد که ماه عسل خود را در پاریس بگذرانید، اما هیچ بعید نیست که سی سال بعد با اصرار از شما بخواهد که سفری به تاج محل هندوستان بکنید زیرا شنیده است که شب های مهتابی آن بسیار عاشقانه است.

یک چنین حالتی لااقل از یک نظر بسیار خوب است و آن پیش نیامدن احتمال طلاق و جدایی در ده سال اول زندگی است. در سال های اول زندگی هیچ زنی به اندازه شما خیالش از جانب همسرش راحت نخواهد بود، اما البته این احتمال وجود دارد که بعدها فیل او یاد هندوستان کند که در این حالت نیز موضوع به دو دلیل بزرگ هرگز جدی نخواهد بود: اول اینکه در سنین میان سالی دیگر آن شور و هیجان جوانی در وی وجود ندارد و دوم اینکه مرد متولد دی واقعا عاشق خانه و خانواده خواهد شد، لذا الفت و هم بستگی خانوادگی مانع از بوالهوسی های مخرب و آزار دهنده وی می گردد.

علاقه این مرد به خانواده ای که در آن متولد و بزرگ شده است، نه تنها با ورود شما به زندگی از بین نمی رود بلکه تقلیل هم پیدا نمی کند و خیلی به نفع شماست که سعی کنید نسبت به پدر و مادر و برادران او علاقه مندی از خود نشان بدهید. البته این امکان وجود دارد که شما او را ظاهرا نسبت به خانواده خود بی تفاوت ببینید، به شما توصیه می کنم که گول این حالت ظاهری را نخورید و خدای نکرده زبان به بدگویی از خواهر شوهر و مادر شوهر باز نکنید و یا نسبت به آن ها بی توجهی و بی علاقگی از خود نشان ندهید، کافی است فقط یک اتفاق ناگوار برای کنترل یکی از اعضای خانواده وی روی بدهد تا ببینید چطور کنترل ظاهری خود را از دست می دهد و عشق پوشیده و باطنی وی ناگهان آشکار می شود.

مرد متولد دی به طور مطلق دختری را برای همسری انتخاب می کند که مادری نمونه و زنی خانه دار باشد. او در عین حال از زن خود انتظار دارد که خیلی خوش لباس و شیک و همیشه مرتب باشد. مطمئن باشید که اگر فقط یک روز سر و وضع شما مرتب نباشد یا در نهایت صراحت آن را مستقیما به رخ شما می کشد و یا با عکس العمل و به طور غیر مستقیم در رفتار و گفتارش اثری آشکار از اعتراض خود بدهید، یک کتال شعر است،‌ و هر قدر این کتاب شاعرانه تر باشد، بهتر است.

ابراز علاقه و عشق را باید به وی یاد بدهید، در غیر این صورت برای تمام عمر از شنیدن جملات عاشقانه و کلمات زیبا از دهان او محروم خواهید ماند. او خیال می کند همین قدر که شما را همسری خویش انتخاب کرده، همین قدر که هر روز پس از اتمام کار به منزل می آید، همین که شما در انجام کارهای منزل و رسیدگی به امور بچه ها مختار گذاشته کافی است که عشق و علاقه او به شما ثابت کند و دیگر نیازی به این نیست که این مطلب را به زبان هم بیاورد.

به عنوان پدر، او واقعا یک رئیس با جذبه است و خود را در رأس خانواده احساس می کند و این احساس تابع زمان و مکان نیست؛ به این معنی که چه در سر میز غذا در منزل و چه بر سر سفره ای که در یک گردش خانوادگی روی علف های بیابان پهن می شود،‌ او در بالای سفره می نشیند و موقعیت برتر خود را حفظ می کند. پدر متولد دی از بچه های خود می خواهد که کودکانی مطیع و باانضباط باشند، درمقابل به خواسته های ایشان مثل خرید یک دوچرخه و یا بر پا کردن یک جشن تولد بزرگ جواب مثبت می دهد حتی اگر انجام یک چنین کارهایی فشار زیادی به بودجه خانواده وارد بیاورد. پدر متولد دی مراقب رفتار و کردار کودکان خود می باشد و هیچ نکته ای را فراموش نمی کند. رفتار او با بچه هایش خشک و رسمی به نظر می رسد و شما برای عوض کردن یک چنین رویه ای اولا باید مرتبا به وی گوشزد کنید که با بچه ها خیلی خشک و رسمی نباشد و از طرف دیگر به بچه ها یاد بدهید که از ابراز علاقه به پدرشان کوتاهی نکنند، چون او تشنه احترام و محبت است و ادای احترام در حق او موجب تقویت اعتماد به نفس در وجودش می شود. مرد متولد دی هرگز از روی هوی و هوس ازدواج نمی کند و به همین دلیل کمتر اتفاق می افتد که کار او با همسرش به جدایی بکشد. بر طبق آمار موجود، مردان متولد دی خیلی کمتر از متولدین ماه های دیگر کارشان به دادگاه و طلاق می افتد، با وجود این باید توجه دقیق داشته باشید که هرگز او را در این بن بست قرار ندهید. اگر روزی به این نتیجه برسد که همسر مناسبی برای او نیستید و یا خطایی از شما مشاهده کرد که به نظر وی به هیچ وجه قابل بخشش نبود، در آن صورت هرگز شانس دوم به شما نخواهد داد و سریعا رابطه خود را با شما قطع خواهد کرد.

به عبارت دیگر، برای مرد متولد دی زناشویی در هر مرحله توأم با حساب و کتاب است.

در سال های اول زندگی از نظم و ترتیب چنین مردی واقعا تعجب خواهید کرد، او هر هفته در یک روز و یک ساعت معین برای والدین خود کاغذ می نویسد، در یک روز و یک ساعت معین به فلان قوم خویش تلفن می زند، سر ساعت چای یا قهوه می نوشد، فلان لباس خود را همشه در سمت چپ یا راست گنجه آویزان می کند و کفش هایش را در روز معینی از هفته واکس می زند و خلاصه نظم در هر کارش دقیقا جریان دارد.

از نظر امور جنسی ظاهرا سردتر از مردان دیگر به نظر می رسد، در حالی که این سرد مزاجی ظاهری است، به این معنی که او فقط از نظر زبانی و ابراز علاقه سردتر او مردان دیگر است و درغیر صورت می توان گفت که از دیگران یک قدم هم جلوتر است. زنانی که در عرصه عشق به شوهرچرب زبان و عاشق پیشه نیازمند هستند، از برخورد با مرد متولد دی احساس کمبود می کنند زیرا شخصیت او با رفتار عاشق پیشانه سازگاری ندارد.

او بر خلاف اغلب مردها هر قدر بیشتر پا به سن می گذارد، سرزنده تر و شاداب تر می شود و از این نظر مسیر زندگی شما در خلاف جهت اغلب زن های دیگر است. او هرگز در نقش یک عاشق دل خسته ظاهر نمی شود، اما شعله علاقه هرگز در دل وی خاموش نخواهد شد و این شعر حافظ که می گوید: « آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست» در باره وی کاملاصادق است.

حمایت مرد متولد دی از همسر و فرزندانش زیاد و جدی است و این مرد با گذشت زمان تغییر پیدا نمی کند. برای او شما همیشه همان دختر جوانی هستید که در روزهای اول آشنایی با او بوده اید و فرزندانش نیز همیشه کودکان او هستند حتی اگر خود صاحب کودکان متعدد باشند و به شغل وزارت برسند.

خصوصیت زنان متولد دی

زن متولد دی ماه بسیار جاه طلب، کدبانو، منظم و کمی لجباز و زود رنج، آراسته و خوش لباس می باشد.

زن متولد دی با نظم و اراده خاص خود می تواند رهبری احزاب و مؤسسات خیریه را بدست آورد. از لحاظ شغلی با هر کاری قابل تطبیق است. ممکن است مسئول یک بخش از موزه یا خواننده اپرا یا فروشنده یک سوپر مارکت یا معلم یک مدرسه و یا زنی خانه دار با مشکلات باشد. در منزل هم ممکن است همکار و مشوق صمیمی شوهرش یا مطیع بی چون و چرای او باشد، به این ترتیب صدور یک حکم کلی درباره چنین موجود متنوعی واقعا غیر ممکن است، اما در عوض یک اصل درباره او مسلم است و ان این است که در هر لباسی ومصدر هر کاری که باشد، بر اعمال و رفتار خود کاملا مسلط می باشد.

از نظر جنسیت نیز وضع به همین منوال است. زن متولد دی هم می تواند چنان زنانه باشد و دلربایی از خود نشان بدهد که همسرش را بر کرسی اقتدار بنشاند و تسلط مرئی و نامرئی بر شوهر خود داشته باشد. در این مورد نیز، برغم رفتار گوناگونی که ممکن است از وی مشاهده شود، یک هدف اصلی در اعماق وجود این زن نهفته است و آن دستیابی به مردی است که بتواند از لحاظ اجتماعی و شغلی آدم مهمی باشد، موجب افتخار او بشود و برای بچه هایی که به دنیا می آورد، پدری دلسوز و مهربان باشد.

اگر با یک دختر متولد دی دوست هستید، به این نکته اساسی توجه داشته باشید که هدف نهایی او همیشه تأمین زندگی، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیت های چشمگیر است و برای او اصلا فرقی نمی کند که این خواسته ها در پشت میز ریاست یک مؤسسه تجاری برآورده شوند یا در شغل آموزگاری و موزه داری.

او به هر حال می خواهد که شوهرش در هر رشته کاری که هست، مقام اول را داشته باشد. حتی خود او نیز اگر شاغل باشد، عزت طلب و ترقی خواه است و میل دارد در محیط کار خود شاخص و برجسته باشد. به همین جهت برخی از زنان متولد دی به شاعری، نقاشی و آهنگسازی روی می آورند تا از این راه کسب شهرت بکنند. علاقه این زن به پیشرفت و جاه طلبی خیلی زود جلب توجه می کند، همیشه سعی دارد یک پله از مکانی که در آن قرار دارد، بالاتر برود تا سرانجام به هدف نهایی برسد، اما در این کار هرگز خودنمایی نمی کند و جار و جنجال به راه نمی اندازد، در کمال آرامی و بدون سرو صدا قدم به قدم هدف خود را تعقیب می کند و به قول معروف آهسته اما پیوسته می رود.

امید است این توهم به شما دست نداده باشد که او همه چیز را فدای جاه طلبی و شهرت پرستی می کند. اگر در طی روزها و ماه های قبل از ازدواج بتوانید او را تا حدی مطمئن سازید که پس از گفتن بله در منزل از اختیارات تام برخوردار خواهد بود و شما هم مردی هستید که آینده درخشانی دارید، آن وقت خواهید دید که چطور حاضر می شود با کمترین شرایط کم پای سفره عقد بنشیند. پس از ازدواج از همراهی همه جانبه او برخوردار خواهید بود، به نحوی که اگر احتیاج پیدا کنید، حاضر می شود به شغلی که خیلی پایین تر و بی اهمیت تر از شخصیت و استعداد اوست، بپردازد تا چرخ زندگی از جریان طبیعی باز نایستد، او همیشه حداکثر کوشش خود را بکار خواهد برد که شوهرش فردی موفق و آبرومند باشد.

یکی از نکات جالب و در عین حال خیلی عجیب در مورد زن متولد دی ماه این است که به طرزی باور نکردنی به سر و وضع و ظاهر آرایی خود توجه دارد. او ممکن است دختر یک کارگر ساده باشد، اما هر بار که به ملاقات وی می روید، چنان سر و وضع و رفتاری از وی مشاهده می کنید که گویی در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده و در بهترین مدارس تحصیل کرده است. این حالت او تا بعد از ازدواج نیز باقی می ماند. امیدوارم این حرف را حمل بر خودنمایی او نکنید، دختر متولد دی کسی است که اگر لازم باشد، صورت خود را با سیلی سرخ نگاه می دارد.

مردی که همسر خود را از بین متولدین دی ماه انتخاب می کند، باید متوجه یک نکته مهم باشد و آن اینکه ظاهر او خیلی آرامتر و ساکت تر از آنچه که در درون اوست نشان می هد، در وهله اول این توهم به شما دست می دهد که او زنی خونسرد و بی تفاوت و آرام است در حالی که باطنا بسیار احساساتی است، البته همه زن ها ظریف و احساساتی هستند، اما زن متولد دی خیلی بیشتر از آنچه که در بدو امر به نظر می رسد، تابع احساسات خود می باشد. حقیقت این است که او یک خلق و خوی مشخص ندارد، و مخصوصا اگر به وی بی احترامی یا کم محلی بشود، دچار آزردگی خاطر بسیار می شود و چه بسا که روزهای متمادی احساس اوقات تلخی کند.

در وجود زن متولد دی نوعی ترس از آینده، دلواپسی از حال و تأسف به گذشته وجود دارد که باز تاب آن در رفتار و کردار وی به خوبی نمایان می گردد و شاید به همین دلیل هم باشد که از شوخی خوشش نمی آید. اگر در سنین نوجوانی با پسری دوست بشود فقط به این منظور است که با وی ازدواج کند. ترس از آینده چنان در وی شدید است که حتی لحظه ای نمی تواند فکر او را راحت بگذارد. از آن گذشته او به هیچ صورتی اهل رؤیاهای طلایی نیست و همین قدر که پسری را از نظر روحی و مالی قابل اطمینان دانست، از تمام امکانات خود برای ازدواج با او استفاده می کند.

از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و بانزاکت است، به محض ورود به یک اجتماع سریعا موقعیت آنجا را درک می کند و پی می برد که چه رفتار و کرداری باید داشته باشد. زن متولد دی دارای جذابیت خاصی است و به قول معروف با نمک است. اما بدون شک از تماشانی چهره او خوشتان می آید زیرا زیبایی مخصوص به خود را دارد. اما یکی از وحشت های مزبور و دائمی او این است که نکند شوهرش زن زیبایی را به او ترجیح بدهد.

زن متولد دی نه تنها خود را زیبا نمی داند بلکه هرگاه در مقابل آینه قرار می گیرد، از اینکه مبادا در نظر دیگران زشت جلوه کند، دچار دلهره و ترس است و به این دلیل اگر دوست یا همسر شما زن متولد دی است باید به طور مستمر او را از زیبا بودنش مطمئن بسازید. این زن از نادرستی بیزار است. در ایام کودکی سن او مسن تر از سن واقعی به نظر می رسد اما بعدا سالهای سال در قایفه ک زن سی ساله باقی می ماند. علاقه او به پدر و مادر و خواهر و برادرانش بسیار شدید است، پس به هیچ وجه به فکر قطع این رابطه عاطفی نیفتد زیرا اگر خیلی پافشاری کنید و عرصه را بر وی تنگ سازید، مجبور می شود از شما دست بکشد.

مردی که با یک دختر متولد دی ازدواج می کند، در حقیقت با تمام خانواده ازدواج می کند، اگر پدر یا مادرش بیمار شوند و نیاز به پرستاری داشته باشند، او وظیفه خود می داند که شما را هفته ها و یا حتی ماهها تنها بگذارد و به منزل پدری خود برگردد. از سوی دیگر او را می توانید به معنای واقعی شریک زندگی خود بدانید، چه در صورت لزوم و در ضمن بحران ها با تمام وجود به کمک شما می شتابد و بدون کوچکترین اعتراضی حاضر است بار خانواده را چه از نظر مالی و چه از نظر احساسی و روحی بر دوش بکشد. یک نکته دیگر را هم باید در این زمینه تذکر داد و آن این است که مانع رابطه و علاقه و تمایل شما به پدر و مادرتان نمی شود. اگر والدین شما نیازمندی های مالی داشته باشند، هیچ زنی به اندازه او کمک های شما را به ایشان طبیعی تلقی نمی کند، علاقه به اعضای خانواده و اعتقاد به لزوم یک چنین علاقه ای چنان در وی شدید است که اگر شما قبل از ازدواج روزی او را به منزل خود ببرید و به پدر و مادر خود معرفی کنید، پس از مدتی مشاهده می کنید که عملا یکی از اعضای خانواده شما شده است و رفتاری از خود نشان می دهد که در کمترین مدت جای خود را در دل پدر و مادرتان باز می کند. منزل کدبانوی متولد دی به طرز چشمگیری تمیز و مرتب است. برای او بیدار ماندن تا پاسی از شب برای تمیز کردن خانه خود یک امر کاملا طبیعی است. تلف کردن وقت برای وی مفهوم ندارد. از موسیقی های ملایم لذت فراوان می برد و معمولا اطلاعات وسیعی از کارهای هنری دارد. به تاریخ، مخصوصا داستان هایی که درباره قهرمانان تاریخی نوشته شده است، علاقه مندی نشان می دهد، و شاید به همین دلیل هم باشد که نسبت به حفظ آداب و سنن قدیمی اعتقاد و پای بندی فراوان دارد.

دیگر از اختصاصات این زن همدردی شدید او با درماندگان و بینوایان است و هر کجا که دردمندی به وجود او احتیاج پیدا کند، فورا به کمک وی می شتابد و قدم پیش می گذارد و سازمان و جمعیت خیریه ای برای یاری رسانیدن به دردمندان ایجاد می کند.

او اصولا یک فرد تشکیلاتی است و در احزاب و سازمان های مختلف سیاسی، ‌اجتماعی و یا مذهبی به سهولت می تواند نقش رهبری را به عهده بگیرد،‌و با کفایت و لیاقت تمام وظیفه خود را انجام دهد.

از آنجا که فرد بسیار باانضباطی است، بچه های خود را نیز چنین بار می آورد، اما میزان امر و نهی های او گاهی اوقات به صورت خسته کننده ای در می آید، علاقه فروان به خانواده موجب می گردد که پیوسته بهترین غذاها را سر میز بگذارد و قشنگ ترین لباس ها را برای کودکان خود تهیه نماید. برای او زندگی کردن به مفهوم استفاده از ارزان ترین اشیاء نیست. او از کودکان خود می خواهد که احترام بزرگترها را نگه دارند و بچه های او معمولا از زمره مؤدب ترین بچه های فامیل هستند.

در بدو امر ممکن است چنین به نظر برسد که او مثل مادران دیگر به کودکان خود محبت نمی کند و بین او و ایشان فصله زیادی وجود دارد، اما وقتی بچه ها قدری پا به سن گذاشتند، متوجه می شوند که مادرشان بهترین مستمع دنیا است و او درست به همان اندازه که از ایشان توقع داشتن گوش شنوا دارد، برای شنیدن درد دل ایشان نیز شخصا دارای گوش شنواست.

از سوی دیگر این را هم باید گفت که کشف این موضوع کار ساده ای نیست، یعنی اغلب اوقات فاصله ای که بین این مادر و کودکانش پیدا می شود، چنان بزرگ و عمیق به نظر می رسد که بچه ها تصور نمی کنند می شود از آن عبور کرد. در یک چنین مواردی این وظیفه شما است که به کمک آنها بشتابید و شکاف ظاهری بین مادر و بچه ها را پر کنید. علت هم این است که فرزندان مادر متولد دی او را با جاذبه و گاه خشک و سخت گیر تصور می کنند و به همین جهت رابطه خیلی نزدیک و خصوصی با او ندارند.

زن متولد دی دارای پوست بسیار حساسی است و به این جهت کمتر آرایش می کند. خوشبختانه طبیعت به کمک او آمده استو همانطور که گفته شد، اصولا صورت بانمک دار هم احتیاج زیادی به آرایش ندارد. حساسیت پوست ممکن است موجب پیدایش ناراحتی پوستی در او بگردد.

عدم اعتماد به نفس یک از نقاط ضعف این زن محسوب می شود و این وظیفه شوهر اوست که در رفع این نقیصه بکوشد و گاه و بیگاه حس اعتماد به نفس را در او تقویت کند. یکی دیگر از معایب او لجبازی و زود رنجی است. اما خوشبختانه این تأثیر پذیری همراه داد و فریاد و انجاد عصبانیت و طوفان نیست و او روی هم رفته زنی خود خور است که خشم خویش را در درون می ریزد.

ضمنا باید مراقب بود که آبت دست او قرار نگیرید، چه در این کار نیز استادی فراوان دارد. و به سهولت می تواند امیال و افکار خود را به هرکس دیکته کند.

چگونه یک متولد دی می تواند در زندگی عاطفی خود به شادی دست یابد

شما درزندگی بیش از هر چیز احتیاج به عشق وتفاهم دارید . شما یک زندگی نسبتا" تنهایی راکه طبیعت شما به آن گرایش دارد می گذرانید . این زندگی بایستی به وسیله یک مصاحبت خوب شاد وروشن شود درعشق شما موجودی فعال پیشرو و سرگرم کننده هستید بدون عشق اکثرا" افسرده وبدخلق می باشید . سیاره هادی شما ساترن باعث می شود که عشق کمی دیر درزندگی شما وارد شود ویا اینکه محضورات وموانعی درسرراه انجام گرفتن آن بوجود می آورد . شما بایستی خیلی مراقب باشید که کسی را که قبلا نامزد شده ویا ازدواج کرده جلب نکنید ویا خودتان عاشق چنین کسی نشوید . فقط بعد از اینکه مدتی از آشنایی تان با کسی گذشت عشق به قلبتان راه می یابد یعنی درواقع احتیاج بقدری زمان دارید . احتمال اینکه شما چنین شخصی را درزندگی روزمره خود پیدا کنید زیاد است . مثلا از طریق یک دوست یا درامور شغلی وکار بندرت شانسی برای آشناییهای غیر معمول دارید زیرا ماه تولد شما برای این قبیل رویدادها زیادی عادی می باشد .
شماازنظر جنس مخالف جذابیت دارید . همچنین لبخند همیشگی شما شوخ طبیعی وروح خوش مشربی همراه با دوستی خوب درک کردن شما رابرای دیگران آسانتر می کند وبه همین ترتیب می توان گفت که کنار آمدن با شما نسبتا آسان است . شما مشکلات عاطفی اندکی دارید وازنظر روحی پیچیده نیستید ولی با کسی که نوعا کمی پیچیده باشد سازش بهتری دارید .گرچه شما محیط خانگی را دوست دارید لیکن این موضوع اهمیتی راکه ممکن است برای دیگران داشته باشد برای شما ندارد.
موجودی نسبتا" اجتماعی هستید ودوست دارید بیرون بروید . باید مراقب مزاحمتهایی که ممکن است از طریق انتخاب خویشاوندان برایتان پیش بیاید باشید . همچنین بایستی مواظب خودتان باشید زیرا این آمادگی را دارید که دربسیاری از موقعیتهاسلطه جو بشوید درمورد راه وروش خو د اصرار بورزید واین حق وامتیاز رابرای همسر خودتان قایل نشوید که او هم عقاید خاص خودش را داشته باشد . بدبختانه شما اکثرا کسی راجلب می کنید که تمایل به دلربایی دارد وبه جستجوی توجه دیگران است . شما بسیار مستعد این هستید که با این خشم وغضبی که یک اختلاف کوچک رابه یک مسئله بزرگ تبدیل می کند . طبیعت شما ایجاب می کند که یاد بگیرید درک وهمدردی داشته ودر عشق از خود گذشتگیهایی نشان بدهید اگر این موضوع را بپذیرید شانسهای شما برای یافتن خوشبختی درعشق بسیار زیاد است واگر دروهله اول موفق نیستید بایستی کوشش خود را ادامه دهید تا کسی را بیابید که از همه جهت متناسب شما باشد .چگونه می توانید یک زن متولد دی را جلب کرده و خشنود سازید

ماه دی بوسیله سیاره ساترن هدایت می شود : سیاره سدها وموانع محبوب دی ماهی شما موجودی است پیچیده ودرکش مشکل است . او قلبا" آرام وجدی است . شمانباید سعی کنید دراولین ملاقات علاقه وتوجه خودرابه او تحمیل کنید اگر دروهله اول به نظر کله شق وگریزان آمد ناامید نشوید زیرا او این ماسک را به مردمی نشان می دهد که هنوز آنها را به درون قلعه خوداری خود نپذیرفته است . دوران آشنایی شمما بایستی طولانی تر از حد معمول باشد زیرااو زمان زیادی لازم دارد تا در مورد مسایل حیاتی بتواند تصمیمش رابگیرد ولی البته درطبیعت او بی تصمیمی نیست . او یا شما رازیاد دوست دارد ویا اصلا دوست ندارد زمانیکه عشق او رابدست آوردید متوجه می شوید که موجودی است آرام صبور وبسیا ربخشنده معمولا اهل موسیقی استعداد هنر ی وخلاقیت است درمورد چیزهایی که ازآنها لذت می برد توجه نشان بدهید بهترین راه ترتیبدادن یک مسافرت است یک رانندگی طولانی به یک سفر باقایق یا یک سفر تفریحی به یک نقطه زیبا و خوش منظره گرچه اومیتواند از نظر اجتماعی با دیگران بیامیزد وتوسط دیگران تحسین هم می شود لیکن چیزی که بیش ازهمه دوست دراد این است که با شخص مورد علاقه خود تنها باشد شما اورا موجودی ایده آلیست خواهید یافت وبایستی به درک واحساس لطیف او درعشق احترام بگذارید او درمقابل رفتار غیر عادی رودرهم می کشد وازرسوم مدرنی مانند عشق آزاد ازدواج مصلحتی وطلاق آسان خشمگین می گردد . او عاشق خانه وزندگی است بچه ها رادوست دارد وتمایل به سرگرمیهایی دارد که غرایز مربوط به خانه وزندگی را ارضاکرده وگسترش میدهد .صفات دیگر اوخانه داری صرفه جویی ومحافظه کاری است وقتی شمارادوستدارد آماده پذیرفتن راهنماییهای شماست بنابراین نقشه های خودتان ار درمورد ازدواج با شجاعت واعتمادبه نفس برنامه ریزی کنید . البته یک
حالت تهاجم ومصمم در طبیعت او وجود دارد که ممکن است منجر به برخوردهایی برسر مسایل جزیی بشود بنابریان به چیزهایی که دوست دارد یا دوست ندارد توجه کنید وبه تمایلات او احترام بگذارید بدینوسیله می توانید دعواها وپرخاشها را دفع کنید .


چگونه می توانید یک مرد متولد دی را جلب کرده و خشنود سازید

عامل اسرار آمیزبودن نقش عمده ای درزندگی همسر دی ماهی شما بازی می کند برای بدست آوردن ونگهداشتن اونقابی از اسرار آمیز بودن به چهره خود بزنید حتی کمی کناره جویی مفید است زیرا او ترجیج می دهد تعقیب کند تا تعقیب شو دسعی کنید بدست آوردن ونگهداشتنتان برای او کمی مشکل باشد کمی کشمکش گاه به گاه عاشقانه بیش از اینکه مضر باشد کمک می کند بشرطی که زیاد آن را کش ندهید . به زبان دیگر سعی کنید دستیابی به شما برایش مشکل باشد ولی کاملا خارج از دسترس نباشید .زمانی که محبت او بر انگیخته شد معمولا دایمی خواهد بود البته دراو این آمادگیهم هست که درزمان واحد بیش از یک زن در زندگی اش باشد وآن را چنان مخفی نگاه می دارد که شما ممکن است هرگز واقعیت رادرباره گذشته یا حتی زمان حاضر زندگی او کشف نکنید .
ماه دی قسمت تاریک وتقریبا بدخلق منطقه البروج رانشان می دهد بنابراین انتظار نداشته باشید که اوچندان تحت تاثیر شوخی قرار بگیرد .بیشتر احتمال دارد که بدخلق درون گراوفوق العاده محتاط باشد ومانند یک صخره یخ بیشترین قسمت طبیعت او در زیر ظاهرش نهفته است . او یک مرد زیرک وهوشیار دنیای کسب وکار است ودلش می خواهد شما بخوبی درمورد موضوعات مالی وآنچه دردنیای کسب وکار جریان دارد آگاه ومسئول باشید اگرشما با زمان پیش بروید کتابهای مهم واساسی ومجلات رامطالعه کنید به اندازه کافی مواد ومصالح لازم برای گفتگوبا او دارید که بتوانید توجهش را حفظ کنید واحترامش را جلب نمایید . چون او موجودی اهل عمل است از اتلاف وقت خشمگین می شود اگر شما یک برنامه خوب ومخصوص برای کارهای خود تهیره دیده وبه آن پای بند باشید او شما را تحسین خواهد کرد یک علاقه خالصانه از طرف شما بری موضوعات روشنفکرانه وهنر موسیقی او راخوشنود خواهد ساخت او بطرزی ما فوق عادی درمورد خانواده خود وفادار واحساساتی است هرنوع عدم علاقه ای راکه نسبت به افراد نزدیکش ممکن است داشته باشید بهتر است بدون بحث وگفتگو به کناری بگذارید اگر به مسایل زیر توجه کنید همیشه میتوانید برای قسمت عملی طبیعت او جذابیت داشته باشید : درهر بحثی دلایل عملی برای توجیه موقعیت خود ارائه دهید اوارزش آنها را بدون هیچ عداوت وبی عدالتی قبول خواهد کرد .
چگونه می توانید با یک زن متولد دی ازدواج سعادتمندی داشته باشید

بدترین اشتباهی که می توانید با همسر دی ماه خود مرتکب شوید این است که سعی کنید او را مطلقا وکاملا مالک شوید به دلیل اینکه او به وسیله سیاره ساترن هدایت می شود طبیعتش کناره جوخوددار و محتاط است او بایستی اجازه داشته باشد زندگی خودش را بکند وقتی که دلش می خواهد بیرون برود به تنهایی یا با دوستانش ماشین خودش حساب بانکی خودش و دوستان خود ش را داشته باشد درواقع طوری زندگی کند که درعین حال که با شما زیر یک سقف زندگی می کند موجودیت جداگانه خودش را حفظ کند . اگر ترجیح می دهد تختخواب جدا داشته باشد ویا حتی اتاق جداگانه به این معنی نیست که عشق او به آخر رسیده است بلکه خیلی ساده دلالت بر تمایل واشتیاق او برای فردیت ذاتی موجود د رطبیعتش دارد او زیاد بامحبت و یا احساساتی نیست وتقاضای توجه دایم از طرف شما هم زندگی خودتان را بکنید بدون اینکه زیاد باز جویی تان کند او انتظار همین ملاحظه را هم از طرف شما دارد . به طور معمول آرام و فیلسوف مآب است ولی میتواند در موقعیتهایی بسیار سرسخت ومشکل بشود این حالت رامعمولا زمانی پیدا می کند که به خلوت مقدسش تجاوز بشود اوراتحت فشار نگذارید که برای این حالتش توضیح بدهد صبرکنید تا وقتی که خودش داوطلب این بحث بشود .زمانی که طبیعتش را درک کرده اید ودلایلی دراکه چرا او اینطور عمل می کند دانستید کنار آمدن با او را بطرز حیرت انگیزی آسان خواهید یافت . پس از مدتی از آزادی شخصی خود که خیلی بیشتر از آن است که با زن دیگری ازدواج می کرد ید لذت خواهید برد همسر دی ماهی شما وقتی دلش بخواهد می تواند خیلی جذاب باشد .شوخ طبع است وقدرت استدلالش بیش از آن است که معمولا مردان از زنان انتظار دارند او طلاق رادوست ندارد ولی اگر اوضاع خیلی ناراحت کننده باشد بدون تردید به آن متوسل خواهد شد .
چگونه می توانید با یک مرد متولد دی ازدواج سعادتمندی داشته باشید

شوهر دی ماهی شما قلبا یک فیلسوف وشاعر است لیکن ضروریات زندگی اورا مجبور کرده است برخلاف طبیعت درونی خودش تواناییهایی را که برای کسب وکار دارد در خود گسترش دهد . شما سعی کنید به او زیبایی وعمق زند
گی راکه درآرزویش می باشدنشان بدهید با او در علایقش برای موسیقی زیبا وکتابهای خوب همراهی کنید درخانه یک محیط آرام وجذاب برایش خلق کنید او احتیاج دارد زمان زیادی باتخیلاتش روی مردم وزندگی فکر وتعمق کند به این دوره های تفکری او احترام بگذارید این کار یعنی تفکر وتعمق درمسایل زندگی آن قسمت از شخصیتش راکه به علت زندگی روزانه اش ودرگیری درمسایل مربوط به کسب وکار ناکام باقی مانده است ارضامی کند . از نظر روحیات او یک موجود جدی مصم وسرسخت است . دوره هایی که سیاره هادی اوساترن برایش مشکلات مالی یا پریشانی به همراه می آورد دورانهای سعی وکوشش او خواهد بود واحتمال اینکه دردوره های افسردگی به او غلبه کند زیاد است شما بایستی بیش از حد عادی صبور باشید ودرطول این دورهاافسردگی اورادرک کنید راههای کوچکی برای خوشحال کردنش پیدا کنید مسافرتهای کوتاه ترتیب بدهید وبرنامه هایی بریزید که او بخصوص از آنها لذت ببرد ولی مجبور نشود خودش را خیلی اجتماعی نشان دهد علاقه ای راکه او به خلوت کردن با خود دارد درک کنید وبپذیرید وقتی سرحال نیست خویشاوندان ودوستان خود را به او تحمیل نکنید واصولا اگر ممکن است کلا از این کا راجتناب کنید با خویشاوندان دریک محل زندگی نکنید او از اینکه مشکلاتش را با کمک شما حل کند لذت می برد لیکن از دخالت یک بیگانه ولو اینکه منظور وقصد خوبی داشته باشد خشمگین می گردد. شما این شانس را دارید که با صبروتحمل طبیعت جدی اورامعتدل کنید هنگامیکه او خودش رابا دنیای کسب و کار تطبیق داده است موجودی اهل عمل وکار می باشد او احتمالا توقع دارد شما حساب هر مختصر پولی را که خرج می کنید داشته باشید . لیکن این شاهدی بر خسیسی او نیست اوبخوبی توانایی پول درآوردن را دارد اوزنهای شوخ را تحسین می کند بنابر این خودتان رابادنیاپیش ببرید پرحرفی او را عصبی می کند وترجیح می دهد که شما بدانید چه وقت حرف بزنید وچه وقت خاموش بمانید علیرغم دیوار ساختگی بی تفاوتی وتوداری که دور خود کشیده است می تواند بسیار حسود باشد او دوست دارد تحسین سایر مردان ر ا نسبت به شما که حالتی تملق آمیز دارد ببیند ولی از هرنوع توجهی که شما به آنها نشان بدهید خشمگین می گردد چون موجودی صادق وصمیمی است می توان از او زیاد سواستفاده کرد اگر درخانه شما بچه هایی وچود داشته باشند احتمالا توجه او هرگز از شماغ منحرف نخواهد شد اگر درابراز محبت نسبت به او بی توجهی کنید آن وقت این آمادگی راپیدا می کند که دریک رابطه مخفیانه درگیر بشود .

متولدین دی و مسایل عاطفی

متولدین دی ماه اهل دلربایی نیست وبه عشق با یک دید جدی نگاه می کند او می خواهد شریک زندگی اش به اوتعلق داشته باشد وخودش نیز درجستجوی آزادی نیست بلکه درست برعکس اسن است می تواند خیلی حسود بشود مردان متولد دی به زنانی احتیاج دارن که تمام مهارتهای یک خانم خانه دار را داشته باشد ودعین حال درجمع دوستان به اعتبار آنها بیفزایند زنهای متولد دی از مردان قوی خوششان می آید لیکن میل دارند خودشان رااز آنها قوی ترببینند بررسی روابط عاطفی متولدین دی ماهی با سایر ماههای سال راهنمای خوبی برای آگاهی به چگونگی تفاهمها یا عدم تفاهمهای موجود بین متولدین دهمین ماه سال باسایرین می باشد.در مورد زن متولد دی از کارهای زیر اجتناب کنید

1-سعی نکنید او را وادار کنید دوستانش را کنار بگذارد و از هر نوع تظاهری به حسادت خودداری کنید.
2-درباره شخصیت و عادات خصوصی اش اشارات تحریک آمیز نکنید.
3-به او هجوم نبرید و خودداری یا توداری او را محترم بشمارید.

در مورد مرد متولد دی از کارهای زیر اجتناب کنید

1-سعی نکنید درباره مسایل پنهانی او کنجکاوی کنید.
2-اگر او کم حرف و خاموش راترجیح می دهد,کوشش نکنید فریبندگیهای اجتماعی را به او تحمیل کنید.
3-سعی نکنید او راتغییر بدهید.اگر نمی توانید او را همانطور که هست قبول داشته باشید اصولا از این رابطه صرف نظر کنید.

متولدین ماه دی:

- ایرانی
فردوسی (بزرگترین حماسه سرای تاریخ)
ایرج جنتی عطایی (شاعر)
فروغ فرخزاد (شاعر)
حسین الهی قمشه ای (سخنور و نویسنده)
کتایون ریاحی (بازیگر)
ترانه علیدوستی (بازیگر)
فریبا کوثری (بازیگر)
ناصر عبداللهی (خواننده)
ماهایا پطروسیان (بازیگر)
حدیث فولادوند (بازیگر)
افسانه بایگان (بازیگر)
مریم زندی (عکاس)
رامبد جوان (بازیگر)
محمد رضا فروتن (بازیگر)
فرهاد مهراد (خواننده)
رضا رویگری (خواننده)
بهرام بیضایی (کارگردان)
رزیتا غفاری (بازیگر)
- فرنگی
ژاندارک (زن انقلابی فرانسوی)
رودیارد کیپلینگ (نویسنده انگلیسی)
لویی پاستور (شیمیدان فرانسوی)
ادگار آلن پور (نویسنده آمریکایی)
کارل سند برگ (شاعر آمریکایی)
آلبرت شوایتزر (پزشک و فیلسوف فرانسوی)
یوهان کپلر (ستاره شناس آلمانی)
بنجامین فرانکلین (نویسنده و سیاستمدار آمریکایی)
مائوتسه تونگ (رهبر انقلابی چین)
هنری ظمیلر (نویسنده آمریکایی)
ایزاک نیوتن (دانشمند انگلیسی)
ریچارد نیکسون (رئیس جمهور سابق آمریکا)
مارتین لوترکینگ (رهبرسیاهان آمریکا)
اواگاردنر (هنرپیشه آمریکایی)
همفری بوگارت (هنرپیشه آمریکایی)
جبران خلیل جبران (اندیشمند و شاعر لبنانی)
حامد کَرزی (رییس جمهور افغانستان)

 
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت

..............................

 

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

  وبلاگ شب مهتابی را چطور می بینی؟


 
   
   
   
 
 
   
   
   
  دلنوشته عاشقانه , دانلود آهنگ , داستان دنباله دار , تست روانشناسی , عکاسی های مهتاب , دلنوشته , روانشناسی , داستان های مهتاب , عکاسی های خودم , آزمون روانشناسی ,  
  » تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به شب مهتابــــــــی می باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic